DT 5

Vai trò quan trọng của danh thiếp được tóm lược như sau:
– Giới thiệu công ty, họ tên, chức danh
– Thông tin liên lạc như: điện thoại, email, website…
– Lĩnh vực hoạt động kinh doanh

 

Danh mục: