L 1

Mẫu đồng phục áo thun lớp tạo nên tình yêu bạn bè của tập thể lớp trong hoặc sau thời gian học chung lớp.