L 5

Mẫu đồng phục áo thun lớp tạo nên tình yêu của lớp và chúng ta là 1 tập thể đoàn kết