L 7

Mẫu đồng phục áo thun lớp tạo nên tình yêu của 1 thành viên trong lớp đối với cả lớp .