L 8

Mẫu đồng phục áo thun lớp tạo nên lớp chúng ta có tất cả là tổng số thành viên là như thế.